Announcements‎ > ‎

Buwan ng Nutrisyon

posted Aug 7, 2011, 3:43 AM by Cherry Miguel

“ Gutom at Malnutrisyon Sama-Sama Nating Wakasan”  ito ang paksa sa buwan ng Nutrisyon sa kasalukuyang taon na ipinagdiriwang tuwing buwan ng Hulyo.

     Alam natin na ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan ay  isang kayamanan nang maituturing at isang pamamaraan upang ipagbigay alam o bigyang atensyon ng publiko lalo na nating mga mag-aaral at magulang ang kahalagahan nito.

      Kaya ang aming paaralan ay naglunsad ng palatuntunan kung paano mawawakasan ang malnutrisyon sa simpleng paraan.

     Nagsagawa ng maikling pagsulat ng sanaysay hinggil sa nasabing paksa ang mga mag-aaral mula sa ikatlong baitang hanggang ikaanim na baitang. At ang nagkamit ng mga gantimpala sa naturang pagsulat ay sina : PJ Russel Tillo , Jessica Claire Carriaga at Dan P. Garcia. Pag-indak din ang naging paraan nating mga mag-aaral sa saliw ng tugtuging may kaugnayan sa nutrisyonang ipinamalas ng lahat ng baitang.Nagkaroon din ng palatuntunan sa pagguhit. At ipinamalas ni Lawrence Rogacion mula sa ika-anim na baitang ang kanyang husay.At higit sa lahat ang pakikilahok ng ating mga mahal na magulang sa nasabing patimpalak sa lutuing bahay.Si Gng. Jennifer Ladia sa kanyang lutuing “Veggie Crab “   ang nagwagi sa nasabing patimpalak. Lahat ito ay matagumpay na idinaos sa tulong ng ating guro na si    G. Marvin S. Santiago at ang mahal nating Punong –Guro na si G. Alejandro I.Icban sa tulong na rin ng ating responsableng GPTA President na si G. Nestor B. Libao. Sama - Sama nating sugpuin ang malnutrisyon sa iba’t ibang pamamaraan tungo sa kalusugan .

  

Comments