Announcements‎ > ‎

Buwan ng Wika

posted May 19, 2012, 7:59 AM by Cherry Miguel

 Naging makabuluhan ang isinagawang pagdiriwang na ito. Bawat mag-aaral ay taos-pusong pinagyaman , tinangkilik at pinahalagahan ang tunay na mensahe ng pagdiriwang na ito. Isang pagpupugay din ang ipinahahayag  namin sa aming guro sa Filipino na si Bb. Grace B.

 Almario at  sa aming mga  kaguruan  na patuloy na nililinang , pinapaalala at pinagagamit ang ating wika upang sa ikauunlad ng kaisipan , pandamdamin at maging pisikal na kakayahan ng mga bawat batang Pilipino na magpapalaganap ng ating sanlahi at ng ating Wikang Filipino.

Taos-puso din ang aming pagpupugay at pagpapahalaga sa aming Punung—Guro na patuloy na gumagabay sa bawat isa sa amin upang maayos na maisagawa ang misyon ng aming mga guro ang maituro ng tama , maayos at maisapuso

naming mga mag-aaral ang tunay na layunin ng ating wika ..” Wika Natin , Ang Daang Matuwid “.

 


 

Comments