HOME PAGE‎ > ‎HOME‎ > ‎Singles for Christ‎ > ‎

Earthquake Drill


Earthquake Drill, pinagbubuti pa

    Pinagbubuti pa ang pagsasanay ng Earthquake Drill sa Paaralang Elementarya ng Bani na isinagawa noong ika– 18 ng Hunyo 2010. Tinalakay sa bawat grado ang mga dapat at hindi dapat gawin sa panahon ng kalamidad gaya ng lindol.Sinasanay ang mga bata at guro sa wastong pagkilos, gagawing pag-iingat sa sarili sakaling makaranas ng lindol. Nakatakda ring magsagawa ang City Disaster Coordinating Council (CDCC) ng Earthquake Drill sa paaralan sa darating na ika-26 ng Nobyembre upang lalo pa itong mapabuti. Ang gawaing ito ay napakahalaga upang maging handa at ligtas ang lahat sa pagdating ng lindol. (Ulat ni Kimberlyn Valentos)

Comments