LATEST NEWS‎ > ‎

Bani ES, Adopted School ng Balanga Rotary Club

posted May 15, 2011, 6:29 AM by Cherry Miguel

Mapalad ang Bani Es sa pagkakilala sa mga Balanga Rotarians. Sila ang unang nagpatayo ng deepwell upang magkaroon ng tubig sa paaralan. Noong nakaraang Brigada Eskwela, nagdala sila ng mga kagamitan sa paglilinis. Noong ika-7 ng Setyembre 2010, buong pagmamalaking ipinahayag sa paaralan ng Balanga Rotary Club na ang Bani ES ay kanilang “adopted school”. Inadopt nila ang pagpapakain sa 52 wasted at severely wasted na mga mag-aaral upang ang mga batang kulang sa timbang at “malnourished” ay lumusog, lumakas, sumigla ang katawan, maging aktibo at matalino sa kanilang pag-aaral.

     Bukod sa School Feeding Program, nagkaloob din sila ng mga aklat, kalan at tangke na magagamit sa paaralan. Regular din silang dumadalaw sa Bani ES sa pangunguna ng kanilang Pangulo na si G. Larry Dygert, upang masubaybayan ang kalusugan ng mga mag-aaral na beneficiaries ng kanilang programa at upang alamin ang mga pwede pang maitulong sa paaralan. Maraming salamat Balanga Rotary Club at mabuhay po kayo! (Ulat ni Criselene A. Dela Cruz)

Comments