LATEST NEWS‎ > ‎

Nutrisyon Pangalagaan mula sa Feeding Program

posted Dec 12, 2013, 7:13 PM by Cherry Miguel
    Bawa’t  isa’y nangangailangan ng malusog na pangangatawan upang maging listo at aktibo sa mga gawain, makapag-isip ng maayos sa klase at higit sa lahat upang malayo sa anumang uri ng karamdaman.

              ROTARY CLUB of BALANGA , isang samahan na naglalayong tumugon sa panga    ngailangang nutrisyon ng mga mag-aaral. Sila ang nagsisilbing daan upang matugunan ng sapat ang problemang ito. Sa kanilang kagandahang – loob sila’y magsasagawa ng pang-araw-araw na tulong sa pangangailangang pangnutrisyon sa pamamagitan ng “ Feeding Program “ na isinasagawa taun-taon  simula sa unang linggo ng Setyembre hanggang sa buwan ng Disyembre nitong kasalukuyang taon.Sa tulong ng koordinasyon ng aming guro na si Gng. Jackie Lou G. Saquing , katuwang ang  ating mga mahal na magulang ng mga mag-aaral na buong  tiyagang naghahanda at nagluluto araw-araw.

    Maisasakatuparan ang marangal na layunin ng programang ito dahil sa paniniwala ng bawat isa na kailangan ng pagkakaisa at pagtutulungan na gampanan ang tungkulin ng bawat isa para sa ikatatagumpay ng programang tumutulong sa iisang hangarin .....ang kabutihan ng ating mga anak...ang ating mga butihing mag-aaral sa BANI ELEMENTARY SCHOOL.

 

Comments