LATEST NEWS‎ > ‎

Pagtatapos 2011

posted May 17, 2011, 8:08 AM by Cherry Miguel
            Tuwa at pagmamalaki ang mababakas sa mga mukha ng bawat isang dumalo sa ikatlong pagtatapos sa Bani ES sa pamgunguna ng Pang-Ulong Guro na si Gng. Edna Q. Polache. Ito ay isinagawa noong ika-5 ng Abril 2011.

                Ito ay dinaluhan na ating Punong Lungsod Kgg. Jose Enrique S. Garcia III, Assistant to the ASDS Dr. Leonardo D. Zapanta, mga EPS na sina G. Fernando P. Cortez (Area Supervisor/MSEP), Gng. Teresita Q. Nisay (HKS), Bb. Lorna V. Guinto (EKAWP), PSDS na sina Gng. Jeanette L. Andales at Gng.Flordeliza V. Tuazon, mga prinsipal, Brgy. Kapt. Benigno P. Merino at Sanggunian, Rotary Club of nggap ng Balanga, at mga magulang.

                Tunay na hindi hadlang ang kahirapan upang makatapos at matupad ang mga pangarap lalo na sa mga mag-aaral ng Bani ES na patuloy na tumatanggap ng kagandahang loob mula sa mga stakeholders.

Comments