LATEST NEWS‎ > ‎

Read-a-thon (Oral Reading Interpretation—English)

posted May 15, 2011, 6:57 AM by Cherry Miguel

        Ginanap ang District Read-a-thon noong ika-21 ng Oktubre, 2010 sa Cupang ES sa pagsubaybay ni Gng. Jeanette L. Andales, Tagamasid Pampurok ng District II kung saan naiuwi ni Kimberlyn D. Valentos, mag-aaral sa ikalimang baitang ang Best in Oral Reading Interpretation (English). Nag-uwi din ng panalo ang mga mag-aaral sa ika-tatlong baitang na sina Rhea Q. Hufalar, Zailah L. Ducusin, at Kyla I. Baltazar. Natamo nila ang ikalawang pwesto sa kategoryang Team Reading (Filipino). Ang ilan pa sa naging kalahok mula sa ikalimang baitang para sa kategoryang Team Reading (English)  ay sina Aira Camille I. Baltazar, Marissa P. Mendoza at Labern A. Quintana at Cirilo A. Madriaga para sa Storytelling (English) sa ilalim na pagsasanay ni G. Randy N. Tallorin at Gng. Cherie Ann A. Miguel.

            Para sa Filipino, sa Oral Reading Interpretation ang naging kalahok ay si Jessica Claire L. Cariaga at sa Storytelling naman ay si Jeanalyn B. Ignacio sa pagsubaybay ni Bb. Sheena H. Nicdao. (Ulat ni Cirilo A. Madriaga)

Comments