LATEST NEWS‎ > ‎

Welcome, Sir Cubales!

posted Aug 6, 2011, 9:25 PM by Cherry Miguel
Sinalubong ng mga ngiti ng mga guro ng Bani ES at Sangguniang Baranggay ng Cataning na sina Capt. Benigno P. Merino at mga Kagawad ang pagdating ni G. Ramil R. Cubales sa ating paaralan bilang bagong Pang-Ulong Guro ng paaralan, ito ay sa pangunguna ni G. Edna Q. Polache na malilipat naman sa ibang paaralan sa Dibisyon ng Balanga City. Naging masaya at puno ng biruan ang paghahatid na ito kay G. Cubales sa pangunguna ni Gng. Jeanette L. Andales, Tagamasid pampurok ng District II at iba pang mga punong-guro. Isa rin itong pasasalamat sa mga naiambag ni Gng. Polache sa paaralan ng Bani ES. Mabuhay po kayo!
Comments